استخدام تحصیلدار

تحصیلدار
آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار

شرایط احراز

حداقل دیپلم

25 الی 35 سال

حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

توانایی مراجعه به همه مراکز و دوایر دولتی و غیر دولتی مورد نیاز از جمله بانکها، مراجع ثبتی، انتظامی، قضایی، دفاتر اسناد رسمی و ...

روابط عمومی بالا

دارای اخلاق و ظاهری آراسته و متعهد

آشنا به مناطق مختلف تهران

توانایی پرداخت ضمانت

داشتن گواهی نامه موتور سیکلت الزامی است.

شنبه تا پنجشنبه

تسهیلات و مزایا

بیمه

بیمه تکمیلی

هدایای مناسبتی

حقوق و مزایای اداره کار

بیمه مسئولیت

موتور سیکلت شرکت

ارﺳﺎل رزوﻣﻪ

اﮔﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﻟﻄﻔا ﺑﺮای ﻣﺎ رزوﻣﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.

[contact-form-7 id="1493" title="resume"]