استخدام تکنسین فنی فروش

تکنسین فنی فروش
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار

شرایط احراز

حداقل فوق دیپلم الکترونیک، مکانیک، کامپیوتر و فنی

آشنا به مفاهیم بازاریابی و فروش

توانایی فن مذاکره تلفنی و حضوری

آشنا به کار با کامپیوتر و آفیس

حداقل سابقه کاری 2 سال

شنبه تا پنجشنبه

تسهیلات و مزایا

بیمه

بیمه تکمیلی

پاداش

ارﺳﺎل رزوﻣﻪ

اﮔﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﻟﻄﻔا ﺑﺮای ﻣﺎ رزوﻣﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.

[contact-form-7 id="1493" title="resume"]