استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید

کارشناس برنامه ریزی تولید
آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار

شرایط احراز

با انگیزه و متخصص

دارای حداقل مدرک کارشناسی مهندسی صنایع

مسلط بر اصول و فنون برنامه ریزی تولید شرکت های صنعتی

مسلط بر سیستم های تولید JOB SHOP ، سفارش کاری

مسلط بر اصول و فنون برنامه ریزی مواد و کنترل موجودی

مسلط بر زمان سنجی و بالانس خط تولید

مسلط بر اصول انبار داری

مسلط بر نرم افزارهای ERP

مسلط بر EXCEL

برنامه ریزی خطوط تولید

برنامه ریزی مواد و کنترل موجودی

پیگیری تحقق برنامه تولید

پیگیری تامین به موقع از واحد خرید

تهیه گزارشات عملکرد تولید

تهیه BOM

محل کار اشتهارد

شنبه تا پنجشنبه

تسهیلات و مزایا

بیمه

بیمه تکمیلی

سرویس رفت و برگشت

ناهار

هدایای مناسبتی

ارﺳﺎل رزوﻣﻪ

اﮔﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﻟﻄﻔا ﺑﺮای ﻣﺎ رزوﻣﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.

[contact-form-7 id="1493" title="resume"]