استخدام کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار

شرایط احراز

مهارت کار با اکسل و نرم افزار مالی

آشنایی با سیستم مالی فعالیت های پروژه محور

تهیه و بررسی هزینه ها، بودجه ها، درآمد، هزینه، فاکتور و سایر اسناد حسابداری

جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی برای تهیه گزارش های مربوطه با توجه به صحت اطلاعات

ثبت و نظم دهی اطلاعات مالی و همچنین داده های خام در دفاتر و نرم افزارهای حسابداری

آماده سازی گزارشات روزانه و ماهانه حسابداری

نگهداری و به روز رسانی سوابق دارایی ثابت

دارای مهارت های ارتباطی، تحلیلی، مدیریت زمان و آشنایی با تفسیر داده های مالی

مهارت در حسابداری انبار

داشتن 4 سال تجربه کاری مفید

شنبه تا پنجشنبه

تسهیلات و مزایا

بیمه

بیمه تکمیلی

هدایای مناسبتی

ارﺳﺎل رزوﻣﻪ

اﮔﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﻟﻄﻔا ﺑﺮای ﻣﺎ رزوﻣﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.

[contact-form-7 id="1493" title="resume"]