استخدام کارمند اداری

کارمند اداری
خانم – ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار

شرایط احراز

آشنا به امور اداری

آشنا به آئین نگارش و مکاتبات اداری

آشنا به مجموعه نرم افزارهای آفیس

منظم، دقیق و دارای روابط عمومی بالا

آشنا به زبان انگلیسی

توانایی سرچ کردن در گوگل و سایتهای انگلیسی زبان

تسلط به تایپ

شنبه تا پنجشنبه

تسهیلات و مزایا

بیمه

بیمه تکمیلی

پاداش

ارﺳﺎل رزوﻣﻪ

اﮔﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﻟﻄﻔا ﺑﺮای ﻣﺎ رزوﻣﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.

[contact-form-7 id="1493" title="resume"]