مقایسه محصولات

دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب ماداکتو MD-404
[br_fucking_compare_button]
دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب ماداکتو MD-403
[br_fucking_compare_button]
دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب ماداکتو MD-800
[br_fucking_compare_button]
دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب ماداکتو MD-55
[br_fucking_compare_button]
دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب ماداکتو MD-28
[br_fucking_compare_button]
دستگاه حضور و غیاب ماداکتو MD-40
[br_fucking_compare_button]
دستگاه حضور و غیاب ماداکتو MD-10
[br_fucking_compare_button]
دستگاه حضور و غیاب و کنترل دسترسی ماداکتو MD-19N
[br_fucking_compare_button]
دستگاه حضور و غیاب ماداکتو MD-405
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد کشویی مدل MD-G704
گیت کنترل تردد کشویی مدل MD-G704
[br_fucking_compare_button]
دستگاه حضور و غیاب ماداکتو MD-200
[br_fucking_compare_button]
اتوماسیون جامع مدیریت ورزشگاهی مدل MD-Stadium Soft
[br_fucking_compare_button]
اتوماسیون اماکن تفریحی، فرهنگی و ورزشی ماداکتو MD-GAME SOFT
[br_fucking_compare_button]
اتوماسیون باشگاهی ماداکتو MD-GYM Soft
[br_fucking_compare_button]
راهبند هیدرولیک
راهبند میله ای پارکینگی هیدرولیک مدل MD-T984
[br_fucking_compare_button]
راهبند مکانیکی
راهبند میله ای الکترومکانیک (راهبند پارکینگی) مدل MD-T986
[br_fucking_compare_button]
سامانه خرید بلیت ماداکتو
[br_fucking_compare_button]
دستگاه حضور و غیاب ماداکتو MD-1001
[br_fucking_compare_button]
دستگاه حضور و غیاب کنترل دسترسی و تشخیص چهره ماداکتو MD-801
[br_fucking_compare_button]
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ماداکتو MD-45
[br_fucking_compare_button]
دستگاه حضور‌ و‌ غیاب و کنترل تردد ماداکتو MD-821
[br_fucking_compare_button]
دستگاه کنترل تردد ماداکتو MD-04
[br_fucking_compare_button]
دستگاه تشخیص چهره ماداکتو مدل MD-822
[br_fucking_compare_button]
گیت ضد انتحاری کف خواب مدل MD-G904
گیت ضد انتحاری کف خواب مدل MD-G904
[br_fucking_compare_button]
گیت ضد انتحاری کف خواب مدل MD-G903
گیت ضد انتحاری کف خواب مدل MD-G903
[br_fucking_compare_button]
گیت ضد عفونی کفش مدل MD-G110H
گیت ضد عفونی کفش مدل MD-G110H
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد پروانه‌ای مدل MD-G303
گیت کنترل تردد پروانه‌ ای مدل MD-G303
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل دسترسی مترو پرسرعت (MD-G703)
گیت کنترل دسترسی مترو پرسرعت (MD-G703)
[br_fucking_compare_button]
گیت ضد انتحاری ستونی
گیت ضد انتحاری ستونی
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد تمام قد دو راهرو مدل MD-G402I
[br_fucking_compare_button]
تایلر کیلر پنچرکننده
گیت تایر کیلر مدل MD-T963
[br_fucking_compare_button]
گیت راهبند ستونی
گیت راهبند ستونی
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد سه اهرمی دو پایه مدل MD-G104I
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد سه اهرمی تک پایه
گیت کنترل تردد سه اهرمی تک پایه مدل MD-G101I
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد نیم قد MD-G410I
گیت کنترل تردد نیم قد MD-G410I
[br_fucking_compare_button]
گیت بازرسی تک راهرو تمام قد مدل MD-G401I
[br_fucking_compare_button]
گیت سوینگ ویلچری تمام قد مدل MD-G207I
گیت سوینگ ویلچری تمام قد مدل MD-G207I
[br_fucking_compare_button]
گیت فلزیاب دروازه ای
گیت فلزیاب دروازه ای
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد سویینگ مدل MD-G202
گیت کنترل تردد نیم قد MD-G411
[br_fucking_compare_button]
اتوماسیون کنترل دسترسی تحت ویندور آنلاین2 MD-ACCESS
[br_fucking_compare_button]
MD-ACCESS 4اتوماسیون جامع کنترل تردد
[br_fucking_compare_button]
اتوماسیون اماکن ورزشی و تفریحی
[br_fucking_compare_button]
اتوماسیون باشگاهی
[br_fucking_compare_button]
اتوماسیون گشت و نگهبانی
[br_fucking_compare_button]
اتوماسیون تغذیه سامانه هوشمند
[br_fucking_compare_button]
اتوماسیون مدیریت پارکینگ
[br_fucking_compare_button]
نرم افزار جامع حراست و انتظامات MD-Security
[br_fucking_compare_button]
نرم افزار مدیریت صندوق امانات
[br_fucking_compare_button]
اتوماسیون مدارس هوشمند
[br_fucking_compare_button]
اتوماسیون مدیریت ارباب رجوع
[br_fucking_compare_button]
نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time5)
[br_fucking_compare_button]
نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time4)
[br_fucking_compare_button]
نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time3)
[br_fucking_compare_button]
نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time2)
[br_fucking_compare_button]
نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time1)
[br_fucking_compare_button]
گیت ضد انتحاری کف خواب مدل MD-G905
گیت ضد انتحاری کف خواب مدل MD-G905
[br_fucking_compare_button]
گیت ضد انتحاری کف خواب مدل MD-G906
گیت ضد انتحاری کف خواب مدل MD-G906
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد سه اهرمی تک پایه مدل MD-G101
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد سه اهرمی دو پایه مدل MD-G104
[br_fucking_compare_button]
گیت ضد عفونی مدل MD-G101H
گیت ضد عفونی مدل MD-G101H
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد نیم قد MD-G411I
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد نیم قد MD-G410
[br_fucking_compare_button]
گیت سوینگ ویلچری تمام قد مدل MD-G207
گیت سوینگ ویلچری تمام قد مدل MD-G207
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد تمام قد دو راهرو مدل MD-G402
[br_fucking_compare_button]
گیت بازرسی تک راهرو تمام قد مدل MD-G401
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد سویینگ مدل MD-G202
گیت کنترل تردد سویینگ مدل MD-G202
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد ویلچری سویینگ مدل MD-G200
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد کشویی مدل MD-G701
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل دسترسی کشویی کوتاه (MD-G702)
[br_fucking_compare_button]
گیت کنترل تردد پروانه‌ ای (گیت شیشه ای) مدل MD-G301
گیت کنترل تردد پروانه‌ ای (گیت شیشه ای) مدل MD-G301
[br_fucking_compare_button]
ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻧﯿﻢ ﻗﺪ ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد (Gate Speed) ﻣﺪل G703-MD
[br_fucking_compare_button]
ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻧﯿﻢ ﻗﺪ ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد (Gate Speed) ﻣﺪل G703-MD
[br_fucking_compare_button]
ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻧﯿﻢ ﻗﺪ ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد (Gate Speed) ﻣﺪل G703-MD
[br_fucking_compare_button]
ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻧﯿﻢ ﻗﺪ ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد (Gate Speed) ﻣﺪل G703-MD
[br_fucking_compare_button]

Product Comparison