دستگاه حضور و غیاب ماداکتو MD-40

دستگاه حضور و غیاب ماداکتو MD-40

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد و تشخیص چهره، اثر انگشت و کارت مدل MD-40 ماداکتو پیشرفته‌ترین تکنولوژی شناسایی چهره و اثر انگشت را دارد و از زیبایی و کیفیت بالایی برخوردار است. دستگاه قابلیت اتصال به تجهیزات جانبی برای انجام امور مربوط به کنترل دسترسی و تردد را داراست.

  • امکان تخلیه آنلاین تردد
  • دارای خروجی رله
  • تنوع بالای پورت ارتباطی
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ مشخصات فنی Drawing & Brochure


دریافت داده از طریق پورت USB
نصب آسان و ارتباط متنوع
انتقال داده از طریق TCP/IP
امکان ارتباط با قفل‌های الکترونیکی
دارای سریعترین الگوریتم تشخیص چهره و اثرانگشت
امکان دریافت خودکار تنظیمات شبکه

ظرفیت ثبت چهره
1000


ظرفیت اثر انگشت
5000


ظرفیت کارت غیرتماسی
5000


ظرفیت ذخیره
300000


نمایشگر
3.4 اینچ لمسی


کنترل دسترسی
خروجی و قفل


پورت ارتباطی
TCP/IP، USB-host ، USB Client


منبع تغذیه
12 ولت 5/1 آمپر


دمای مجاز
درجه 0-45 درجه سانتیگراد


رطوبت مجاز
20 تا 80 درصد


ابعاد دستگاه
192×145 میلیمتر (طول× عرض)


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

دستگاه حضور و غیاب MD-40 شرکت ماداکتو قابلیت اتصال به تجهیزات جانبی نظیر چراغ هشدار، قفل الکترونیک را هم دارد. این دستگاه مجهز به دوربین مادون قرمز است و می توان از آن در محیطی که نور کمی دارد هم استفاده کرد. این دستگاه گاهشمار خورشیدی و اپراتور صوتی به زبان فارسی نیز دارد.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﺌﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای دستگاه حضور و غیاب

حضور و غیاب سریع کارکنان

در ورودی همه سازمان‌ها و شرکت‌ها، به دستگاه‌های حضور و غیاب برای شناسایی و ثبت اطلاعات تردد کارکنان نیاز است. دستگاه‌های حضورغیاب ماداکتو با فناوری روز برای شناسایی چهره، اثرانگشت و کارتخوان با انواع زیرساخت‌های موجود هر سازمان یکپارچه می‌شود و مدیریت تردد کارکنان را تسهیل می‌کند.

کنترل دسترسی جامع در همه بخش‌ها

استفاده از انواع دستگاه‌های کنترل دسترسی، یکی از روش‌های متداول و کارآمد در ایجاد امنیت در داخل ساختمان‌هاست. دسترسی به بخش‌ها و اتاق‌های حساس که ورود به آنها براساس سطوح امنیتی سازمان تعریف می‌شود، با این دستگاه‌ها قابل کنترل است. اتصال این دستگاه‌ها به نرم‌افزار جامع حراست ماداکتو، گزارشات کاملی از تردد کارکنان و ارباب رجوع به مدیران سازمان ارائه می‌دهد.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ