دستگاه کنترل تردد ماداکتو MD-04

دستگاه کنترل تردد ماداکتو MD-04

این دستگاه کنترل تردد MD-04 ماداکتو ابزاریست با ابعاد کوچک که قابلیت شناسایی کد و کارت‌های RFID را برای صدور مجوز ورود دارد. این دستگاه نوعی قفل الکترونیکی است که به سادگی تنظیم می‌شود. از این دستگاه می‌توان برای کنترل تردد منازل، اتاق‌ها، آسانسورها، کمدها، کابینت‌ها یا ویترین‌ها استفاده کرد.

  • اندازه کوچک و کاربری برای مکان‌های مختلف
  • تنظیم و مدیریت آسان
  • کنترل تردد موثر و سریع
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ مشخصات فنی Drawing & Brochure


سادگی و سهولت کاربری
کنترل تردد مکان‌های متنوع
سرعت عملکرد بالا
اندازه کوچک و کاربردی

ظزفیت کارت
1000/800 عدد (قابل سفارشی سازی)


پورت ها
Wigand relay Doorbell Switch


دمای مجاز
15- تا 45


رطوبت مجاز
20 تا 90 درصد


ابعاد
113×60×17 میلیمتر (طول × عرض× ضخامت)


منبع تغذیه
12 ولت DC


جنس
پوشش پلاستیک


صفحه کلید
دارد (کیبورد)


حالت تایید
پسورد/کارت


ثبت کارت کاربر
مستقیما توسط مدیر انجام می‌شود


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

دستگاه کنترل تردد کارتی MD-04 ماداکتو یک قفل الکترونیکی مطمئن و کارآمد برای کنترل ورود و دسترسی به مکان‌های مختلفی علاوه بر درهای ورودی است. به دلیل سادگی عملکرد و اندازه کوچک می‌توان دستگاه را بر روی درهای منازل، اتاق‌ها و حتی کمد نصب کرد تا دسترسی به این مکان‌ها تنها توسط افراد مجاز، امکان‌پذیر باشد. به این ترتیب امنیت مکان مورد نظر تامین شده و تنها افرادی که رمز یا کارت ورود داشته باشند می‌توانند از محل مورد نظر استفاده کنند.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﺌﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای دستگاه کنترل تردد

حضور و غیاب سریع کارکنان

در ورودی همه سازمان‌ها و شرکت‌ها، به دستگاه‌های حضور و غیاب برای شناسایی و ثبت اطلاعات تردد کارکنان نیاز است. دستگاه‌های حضورغیاب ماداکتو با فناوری روز برای شناسایی چهره، اثرانگشت و کارتخوان با انواع زیرساخت‌های موجود هر سازمان یکپارچه می‌شود و مدیریت تردد کارکنان را تسهیل می‌کند.

کنترل دسترسی جامع در همه بخش‌ها

استفاده از انواع دستگاه‌های کنترل دسترسی، یکی از روش‌های متداول و کارآمد در ایجاد امنیت در داخل ساختمان‌هاست. دسترسی به بخش‌ها و اتاق‌های حساس که ورود به آنها براساس سطوح امنیتی سازمان تعریف می‌شود، با این دستگاه‌ها قابل کنترل است. اتصال این دستگاه‌ها به نرم‌افزار جامع حراست ماداکتو، گزارشات کاملی از تردد کارکنان و ارباب رجوع به مدیران سازمان ارائه می‌دهد.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ