دستگاه حضور و غیاب ماداکتو MD-800

دستگاه حضور و غیاب ماداکتو MD-800

دستگاه MD-800 شرکت ماداکتو یک دستگاه کنترل دسترسی و حضور و غیاب است. این دستگاه از آخرین تکنولوژی بیومتریک تشخیص چهره برخوردار است. عملیات شناسایی و ثبت تردد به کمک این دستگاه تسهیل می‌شود. این دستگاه روش‌های احراز هویت مختلفی مثل اثر انگشت، کارت غیرتماسی RFID، رمز عبور و حالت‌های ترکیبی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

  • سریع‌ترین روش‌های چندگانه احراز هویت
  • دارای وب سرویس
  • قابلیت شناسایی چهره با عینک
  • مجهز به مادون قرمز
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ مشخصات فنی Drawing & Brochure


مجهز به سریع‌ترین الگوریتم تشخیص چهره و اثر انگشت
ظرفیت 1500 تا 3000 چهره و 2000 اثر انگشت
شناسایی کاربر در کمتر از یک ثانیه
ظرفیت ثبت 10000 کارت پرسنلی
قابلیت شناسایی با تشخیص چهره، اثر انگشت و کارت RFID
20 حالت مختلف در معرفی پرسنل و تضمین امنیت سیستم
امکان انتخاب بین 19 روش ترکیبی ثبت پرسنل
دارای وب سرویس
انتقال اطلاعات به صورت آنی
قابلیت کنترل شعب زیر مجموعه به صورت آنلاین
ثبت نمونه‌های اثر انگشت و چهره ذخیره شده کلیه دستگاه‌ها به صورت اتوماتیک در سرور
قابلیت تشخیص چهره در محیط‌های تاریک
مجهز به پروژکتور مادون قرمز جهت شناسایی افراد در شب و محیط‌های کم نور
استفاده از باتری در زمان قطعی برق

نمایشگر
4.3 اینج لمسی


ظرفیت ذخیره سازی چهره
3000


ظرفیت ذخیره سازی اثر انگشت
4000


ظرفیت ذخیره سازی کارت
10000


ظرفیت ذخیره گزارش
100000


تبادل اطلاعات
TCP/IP, USB Host,Wi-Fi


منبع تغذیه
12 ولت 3 آمپر


دمای مجاز
0 تا 45 درجه سانتیگراد


رطوبت مجاز
20 تا 80 درصد


ابعاد
193.6× 165 × 111 میلیمتر


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

دستگاه MD-800 به صورتی طراحی شده است که عملیات احراز هویت آن غیرتماسی باشد و به همین دلیل علاوه بر رعایت بهداشت، باعث طول عمر بیشتر دستگاه می‌شود. از این دستگاه می‌توان در شرکت‌ها و سازمان‌ها و مکان‌های مختلفی چون کارخانه‌های تولیدی، مدارس و موسسات آموزش عالی، ارگان‌های دولتی، خوابگاه‌ها، اماکن ورزشی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و اماکن نظامی استفاده کرد.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﺌﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای دستگاه حضور و غیاب

حضور و غیاب سریع کارکنان

در ورودی همه سازمان‌ها و شرکت‌ها، به دستگاه‌های حضور و غیاب برای شناسایی و ثبت اطلاعات تردد کارکنان نیاز است. دستگاه‌های حضورغیاب ماداکتو با فناوری روز برای شناسایی چهره، اثرانگشت و کارتخوان با انواع زیرساخت‌های موجود هر سازمان یکپارچه می‌شود و مدیریت تردد کارکنان را تسهیل می‌کند.

کنترل دسترسی جامع در همه بخش‌ها

استفاده از انواع دستگاه‌های کنترل دسترسی، یکی از روش‌های متداول و کارآمد در ایجاد امنیت در داخل ساختمان‌هاست. دسترسی به بخش‌ها و اتاق‌های حساس که ورود به آنها براساس سطوح امنیتی سازمان تعریف می‌شود، با این دستگاه‌ها قابل کنترل است. اتصال این دستگاه‌ها به نرم‌افزار جامع حراست ماداکتو، گزارشات کاملی از تردد کارکنان و ارباب رجوع به مدیران سازمان ارائه می‌دهد.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ