دستگاه حضور و غیاب ماداکتو MD-403

دستگاه حضور و غیاب ماداکتو MD-403

دستگاه کنترل دسترسی MD-403 یک دستگاه حضور و غیاب است که به منظور ایجاد امنیت بیشتر در سیستم‌های نظارتی مکان‌هایی مثل پارکینگ‌های هوشمند مراکز تجاری و ورزشی می‌توان از آن استفاده کرد. این دستگاه قابل اتصال به تجهیزات دیگر کنترل دسترسی است و هماهنگ با آنها عمل می‌کند.

  • قابل اتصال به نرم افزار کنترل تردد
  • حافظه داخلی بالا
  • اندازه مناسب
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ مشخصات فنی Drawing & Brochure


امکان ثبت کارت RFID
قابل استفاده در سیستم‌های نظارتی
دارای حافظه برای ثبت رکوردهای ورود و خروج
قابل اتصال به در و گیت‌های مختلف

ظرفیت حافظه
30000


ظرفیت تراکنش
50000


پورت‌ ها
TCP/IP, RS232/485, USB-Host


منبع تغذیه
12 ولت مستقیم


دمای مجاز
0 تا 45 درجه سانتیگراد


رطوبت مجاز
20 تا 80 درصد


ابعاد
194×99×43 (طول × عرض × ضخامت)


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

دستگاه کنترل حضور و غیاب MD-403 با قابلیت اتصال به نرم‌افزار و تجهیزات دیگر کنترل تردد و اتوماسیون‌ها، می‌تواند در مکان‌های مختلف و پرتردد که نیاز به برقراری امنیت و نظم بیشتری دارند استفاده شود. مثلا با اتصال به درهای اتوماتیک قفل‌های برقی می‌توان دسترسی افراد را به راحتی کنترل کرد و بر آن نظارت داشت. راهنمای صوتی و نمایشگر LED کاربر را در انجام عملیات راهنمایی می‌کند.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﺌﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای دستگاه حضور و غیاب

حضور و غیاب سریع کارکنان

در ورودی همه سازمان‌ها و شرکت‌ها، به دستگاه‌های حضور و غیاب برای شناسایی و ثبت اطلاعات تردد کارکنان نیاز است. دستگاه‌های حضورغیاب ماداکتو با فناوری روز برای شناسایی چهره، اثرانگشت و کارتخوان با انواع زیرساخت‌های موجود هر سازمان یکپارچه می‌شود و مدیریت تردد کارکنان را تسهیل می‌کند.

کنترل دسترسی جامع در همه بخش‌ها

استفاده از انواع دستگاه‌های کنترل دسترسی، یکی از روش‌های متداول و کارآمد در ایجاد امنیت در داخل ساختمان‌هاست. دسترسی به بخش‌ها و اتاق‌های حساس که ورود به آنها براساس سطوح امنیتی سازمان تعریف می‌شود، با این دستگاه‌ها قابل کنترل است. اتصال این دستگاه‌ها به نرم‌افزار جامع حراست ماداکتو، گزارشات کاملی از تردد کارکنان و ارباب رجوع به مدیران سازمان ارائه می‌دهد.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ