نرم افزار جامع حراست و انتظامات MD-Security

نرم افزار جامع حراست و انتظامات MD-Security

حفظ امنیت و نظارت بر کلیه تردد‌ها یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مسایل در سازمان‌ها و ارگان‌ها و کارخانجات صنعتی بزرگ می‌باشد. در حال حاضر با رشد تکنولوژی و به جهت کمک به واحد حراست جهت ایحاد امنیت و آرامش در سازمان ها نیاز به یکسری تجهیزات امنیتی و ایمنی وجود دارد . واحد حراست جهت گسترش حفاظت از تاسیسات، دارایی ها، اسناد و مدارک، اماکن می بایست بر تردد نفرات و اتومبیل‌ها به هنگام ورود و خروج سازمان به صورت کامل، مورد بررسی و تحت نظارت قرار دهند. که این کار تنها از طریق مجهز شدن به تجهیزات کنترل تردد می‌باشد.

  • پایگاه داده SQL SERVER
  • زبان برنامه نویسی C# .NET
  • رابط کاربری ویندوز
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ Technical Specifications Brochure


امکان استفاده ار کارت ملی و سیستم مکانیزه تکمیل اطلاعات توسط اسکن کارت ملی
امکان مانیتورینگ آنلاین تردد افراد به همراه نمایش عکس و مکانیزم عملکردگیت
امکان تشخیص چهره ارباب رجوع و مطابقت با عکس کارت ملی OCR SYSTEM
امکان عکس برداری از مراجعات ارباب رجوع
تشخیص چهره مراجعه کننده و تکمیل اطلاعات فرم با توجه به مراجعات قبلی
گزارش گیری یکپارچه از ماژول‌های سیستم حراستی(پارکینگ +اکسس+ارباب رجوع+گشت و نگهبانی)
ثبت و بایگانی انواع تخلفات و جرایم، گزارشات، صورت جلسات مختلف، اقلام امانی و... سازمان در کلیه زیر سیستم‌های حراستی (پارکینگ +اکسس+ارباب رجوع+گشت و نگهبانی)
قابلیت تعریف ارباب رجوع بعنوان پیمانکار
قابلیت تعریف ارباب رجوع داخلی و خارجی
امکان ثبت تخلفات و جرایم
امکان ثبت صورت جلسه حوادث
امکان مانیتورینگ
امکان کنترل ورود و خروج اقلام و کالا
امکان ثبت پرونده حراستی برای پرسنل و مهمانان (شامل سفرهای خارجی-لیست سیاه-مصرف مواد مخدر و ..)

نرم افزار جامع حراست ماداکتو شامل ماژول‌های

پارکینگ


اکسس


ارباب رجوع


ماژول تشخیص چهره ارباب رجوع


ماژول اسکن خودکار کارت ملی ارباب رجوع


گشت و نگهبانی


کنترل ورود و خروج کالا و اقلام می‌باشد.


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

طراحی و تولید اتوماسیون‌های ماداکتو، در سامانه هوشمند ماداکتو مطابق نیاز مشتریان و مدیران مشاغل گوناگون توسط گروه تولید قدرتمند ماداکتو طی سال‌ها فعالیت به انجام رسیده است. با تحلیل و بررسی قوانین جاری سازمان‌ها و مراکز صنعتی، و ارگان‌ها، این محصولات همچنان درحال توسعه و شخصی سازی و بروز رسانی است. هدف نرم افزارهای حراست و انتظامات، پیاده سازی قوانین کنترل تردد در سازمان‌ها و افزایش امنیت در مبادی ورودی سازمان‌ها و کنترل دقیق ترددها، ممانعت از ورود افراد بلک لیست و بسیاری موارد دیگر است که گزارش‌های متنوعی را نیز به همراه می‌آورد، می‌باشد. لذا باتوجه به نیاز مجموعه‌های مختلف و امکانات اتوماسیون حراست و انتظامات ماداکتو به ورژن‌های مختلف, و با دو نوع متفاوت در محیط‌های وب و ویندوزی تقسیم بندی شده است . خواهشمندیم برای بهترین بهره وری از سیستم جامع حراست و انتظامات، امکانات نسخه‌های مختلف نرم افزار حراست ماداکتو را با بررسی و پس از در نظر گرفتن نیازهای مجموعه خود و انتخاب نرم افزار مورد نظر از مشاوره همکاران واحد فروش ماداکتو استفاده نمائید.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد

اهمیت تجربه کاربری

در طراحی محصولات نرم‌افزاری ماداکتو تلاش کرده‌ایم تجربه کاربری خوشایندی برای شما ایجاد کنیم. طراحی زیبا و دسترسی ساده و سریع به امکاات نرم افزار در مرکز تلاش‌های همکاران ما در واحد تولید نرم افزار

تسهیل فرآیندهای سازمان

نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای ماداکتو به سازمان‌های و کسب‌وکارها کمک می‌کند، فرآیندهای اداری خود را به بهینهترین شیوه ممکن اجرا کنند و بهره‌وری را در سازمان خود بالا ببرند.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ