نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time1)

نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time1)

نرم افزار حضور و غیاب ماداکتو علاوه بر همگام سازی سیستم ، باعث کاهش چشمگیر هزینه ها شده و بهره وری را افزایش می دهد.نرم ­افزار حضور و غياب| به عنوان نرم ‌افزار مدیریت پرسنل در سازمان استفاده می‌شود و با ثبت اطلاعات كاركرد پرسنل و تهيه گزارشات ساعات حضور و غياب كاركنان و ارسال خودکار این داده ‌ها به نرم ‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه ، نقش مهمی در محاسبه حقوق پرسنل و صرفه جویی در زمان دارد. انعطاف ‌پذیری و ساختار داینامیک این نرم‌افزار اجازه ارتباط با انواع مختلف سخت ‌افزارهای ثبت تردد ماداکتو را فراهم می‌کند و سازمان‌های مشتری در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیستند.اتوماسیون حضور غیاب آفلاین MD-Time 1 | سامانه هوشمند ماداکتو نرم افزار حضور غیاب آفلاین را با در نظر گرفتن شرایط کارفرما و کارمند و با تعبیه امکانات بیشمار در نرم افزار، محصول فوق را برای ساماندهی در نظم تردد کارکنان و جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در انرژی نیروی انسانی طراحی و تولید کرده است.

  • پایگاه داده SQL Server
  • زبان برنامه نویسی C# .NET
  • رابط کاربری ویندوز
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ Technical Specifications Brochure


یکپارچه سازی کلیه سخت افزارها و امکان تجمیع اطلاعات و لینک نرم افزار
ارائه خدمات توسط واحد پشتیبانی ماداکتو
عدم نیاز به هزینه مجدد جهت تعویض دستگاه‌ها حداقل تا بیست سال آینده
افزایش سرعت تردد پرسنل و تشویق پرسنل به نظم و حضور به موقع
عدم امکان تقلب و امکان مشاهده آنی تردد توسط واحد مدیریت
کاهش هزینه تعمیرات و خدمات دستگاه‌های حضور و غیاب شرکت‌های مختلف
استفاده از کارتابل اداری (حضور و غیاب احکام پرسنلی)
امکان اعمال قوانین خدمات کشوری

دارای تقویم فارسی با تعطیلات رسمی در سال جاری


ثبت اطلاعات پرسنل


مشاهده ورود و خروج و اصلاح اطلاعات


ثبت مرخصی‌ها و مأموریت‌ها


معرفی کارکنان به شیفت (جابجایی کارکنان در شیفت‌ها)


گزارش کارکرد جزئی و کلی


تعریف دستگاه‌ها به تعداد نامحدود


امکان تخلیه اطلاعات از طریق شبکه و فلش


تخلیه اطلاعات با شبکه و فلش


تعریف سال مالی


امکان استفاده از کارت و تابع جهت ثبت مرخصی و ماموریت


پشتیبان گیری


امکان اعمال ضریب در گزارش‌ها


دارای خروجی HTML و EXCEL


قابلیت افزودن ماژول Real Time به صورت جداگانه. (امکان مانیتور لحظه به لحظه ورود و خروج پرسنل)


شیفت‌های تحت پوشش : شیفت عادی روز کار بصورت نامحدود و شیفت شب کار


تعریف ایام ماه رمضان


افراد تحت پوش 50 نفر


قوانین کارکرد (مرخصی ، ماموریت) بصورت محدود تعداد 1 نفر کاربران سیستم و 1 نفر کاربران تحت شبکه


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

نرم افزار حضور و غیاب ماداکتو علاوه بر همگام سازی سیستم، باعث کاهش چشمگیر هزینه‌ها شده و بهره وری را افزایش می‌دهد. نرم ­افزار حضور و غياب| به عنوان نرم ‌افزار مدیریت پرسنل در سازمان استفاده می‌شود و با ثبت اطلاعات كاركرد پرسنل و تهيه گزارشات ساعات حضور و غياب كاركنان و ارسال خودکار این داده‌ها به نرم ‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه، نقش مهمی در محاسبه حقوق پرسنل و صرفه جویی در زمان دارد. انعطاف ‌پذیری و ساختار داینامیک این نرم‌افزار اجازه ارتباط با انواع مختلف سخت ‌افزارهای ثبت تردد ماداکتو را فراهم می‌کند و سازمان‌های مشتری در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیستند. اتوماسیون حضور غیاب آفلاین MD-Time 1 | سامانه هوشمند ماداکتو نرم افزار حضور غیاب آفلاین را با در نظر گرفتن شرایط کارفرما و کارمند و با تعبیه امکانات بیشمار در نرم افزار، محصول فوق را برای ساماندهی در نظم تردد کارکنان و جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در انرژی نیروی انسانی طراحی و تولید کرده است.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد

اهمیت تجربه کاربری

در طراحی محصولات نرم‌افزاری ماداکتو تلاش کرده‌ایم تجربه کاربری خوشایندی برای شما ایجاد کنیم. طراحی زیبا و دسترسی ساده و سریع به امکاات نرم افزار در مرکز تلاش‌های همکاران ما در واحد تولید نرم افزار

تسهیل فرآیندهای سازمان

نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای ماداکتو به سازمان‌های و کسب‌وکارها کمک می‌کند، فرآیندهای اداری خود را به بهینهترین شیوه ممکن اجرا کنند و بهره‌وری را در سازمان خود بالا ببرند.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ