نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time2)

نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time2)

با نرم افزار حضورغیاب MD-Time 2 ماداکتو می توانید تنها با چند کلیک گزارش های دقیق ساعت کار ، غیبت و اضافه کاری کارکنان را مشاهده و مدیریت کنید. در هر سطح دسترسی به آسانی درخواست های کارمندان را بدون نیاز به برقراری ارتباط تایید نمایید.نرم افزار ساعت زن ماداکتو کاملا با سخت افزار ورود و خروج هماهنگ می باشد به اینصورت که توسط یک پایه روی دستگاه نصب شده و اطلاعات دریافتی نرم افزار با دستگاه هماهنگ است.به وسیله اتوماسیون مدیریت پرسنل ماداکتو قوانین حضور و غیاب ، قوانین ورود و خروج به سیستم ، مرخصی و تعطیلات را براساس نیاز شرکت خود شخصی سازی نمایید.با استفاده از اتوماسیون کنترل تردد ماداکتو امنیت شرکت را به طور کامل تضمین کنید. ساختار منعطف و ماژولار نرم افزار حضور و غیاب ماداکتو مدل MD-Time 2 با قابلیت شخصی سازی ، این سیستم را برای کسب و کار با هر تعداد کارمند مناسب می سازد. بیمارستان ها، شرکت های نفتی و حتی کسب و کارهای کوچک می توانند به آسانی از این سیستم استفاده نمایند.

  • پایگاه داده SQL Server
  • زبان برنامه نویسی C# .NET
  • رابط کاربری ویندوز
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ Technical Specifications Brochure


یکپارچه سازی کلیه سخت افزارها و امکان تجمیع اطلاعات و لینک نرم افزار
ارائه خدمات توسط واحد پشتیبانی ماداکتو
عدم نیاز به هزینه مجدد جهت تعویض دستگاهها حداقل تا بیست سال آینده
افزایش سرعت تردد پرسنل و تشویق پرسنل به نظم و حضور به موقع
عدم امکان تقلب و امکان مشاهده آنی تردد توسط واحد مدیریت
کاهش هزینه تعمیرات و خدمات دستگاه های حضور و غیاب شرکت های مختلف
استفاده از کارتابل اداری (حضور و غیاب احکام پرسنلی)
امکان اعمال قوانین خدمات کشوری

دارای تقویم فارسی با تعطیلات رسمی در سال جاری


ثبت اطلاعات پرسنل


تعریف چارت سازمانی


مشاهده ورود و خروج و اصلاح اطلاعات


ثبت مرخصی ها و مأموریت ها


معرفی کارکنان به شیفت


گزارش کارکرد جزئی


گزارش کارکرد کلی


مانده مرخصی


سیستم پرسنلی


امکان تغییر پارامترهای کلی سیستم جهت هر دوره کارکرد


امکان دیدن آخرین زمان و تاریخ تخلیه اطلاعات


امکان تعریف سقف مرخصی استعلاجی جهت هر دوره کارکرد


امکان نمایش دستگاهی که از آن جهت ثبت تردد در گزارش استفاده شده


انواع گزارشات شامل : جزئی - کلی - مانده مرخصی - حاضرین و غایبین


طراحی گزارشات متنوع بر حسب نیاز مدیران واحد های مختلف


تعریف دستگاه ها به تعداد نامحدود


امکان تخلیه اطلاعات از طریق شبکه


امکان اعمال ضریب در گزارش ها


دارای خروجی HTML , EXEL , Text , acces


قابلیت افزودن ماژول Real Time به صورت جداگانه (امکان مانیتور لحظه به لحظه ورود و خروج پرسنل)


امکان اعمال ضریب در گزارش ها


شیفتهای تحت پوشش : عادی ، شب ، چرخشی منظم ، موظفی ، تعریف ایام ماه رمضان


قوانین کارکرد (مرخصی ، ماموریت)


افراد تحت پوشش 100 نفر


کاربران تحت شبکه 5 نفر


شیفت بیمارستانی ندارد


سیستم پرسنلی محدود


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

با نرم افزار حضورغیاب MD-Time 2 ماداکتو می توانید تنها با چند کلیک گزارش های دقیق ساعت کار ، غیبت و اضافه کاری کارکنان را مشاهده و مدیریت کنید. در هر سطح دسترسی به آسانی درخواست های کارمندان را بدون نیاز به برقراری ارتباط تایید نمایید.نرم افزار ساعت زن ماداکتو کاملا با سخت افزار ورود و خروج هماهنگ می باشد به اینصورت که توسط یک پایه روی دستگاه نصب شده و اطلاعات دریافتی نرم افزار با دستگاه هماهنگ است.به وسیله اتوماسیون مدیریت پرسنل ماداکتو قوانین حضور و غیاب ، قوانین ورود و خروج به سیستم ، مرخصی و تعطیلات را براساس نیاز شرکت خود شخصی سازی نمایید.با استفاده از اتوماسیون کنترل تردد ماداکتو امنیت شرکت را به طور کامل تضمین کنید. ساختار منعطف و ماژولار نرم افزار حضور و غیاب ماداکتو مدل MD-Time 2 با قابلیت شخصی سازی ، این سیستم را برای کسب و کار با هر تعداد کارمند مناسب می سازد. بیمارستان ها، شرکت های نفتی و حتی کسب و کارهای کوچک می توانند به آسانی از این سیستم استفاده نمایند.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﺌﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد

اهمیت تجربه کاربری

در طراحی محصولات نرم‌افزاری ماداکتو تلاش کرده‌ایم تجربه کاربری خوشایندی برای شما ایجاد کنیم. طراحی زیبا و دسترسی ساده و سریع به امکاات نرم افزار در مرکز تلاش‌های همکاران ما در واحد تولید نرم افزار

تسهیل فرآیندهای سازمان

نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای ماداکتو به سازمان‌های و کسب‌وکارها کمک می‌کند، فرآیندهای اداری خود را به بهینهترین شیوه ممکن اجرا کنند و بهره‌وری را در سازمان خود بالا ببرند.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ