نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time3)

نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time3)

اتوماسیون حضور و غياب MD-Time 3 ماداکتو باعث مي‌شود که نظارت و مديريت پرسنل به نحو احسنت اجرا شده و از کم کاري‌هاي احتمالي کاسته شود، بعلاوه اين اطمينان براي پرسنل حاصل مي‌شود که به هيچ عنوان حقي از آن‌ها ضايع نشده و کليه حسابرسي‌ها طبق قانون و مقررات و ساعات ثبت شده در سيستم صورت مي‌گيرد.

  • پایگاه داده SQL Server
  • زبان برنامه نویسی C# .NET
  • رابط کاربری وب
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ Technical Specifications Brochure


یکپارچه سازی کلیه سخت افزارها و امکان تجمیع اطلاعات و لینک نرم افزار
ارائه خدمات توسط واحد پشتیبانی ماداکتو
عدم نیاز به هزینه مجدد جهت تعویض دستگاه‌ها حداقل تا بیست سال آینده
افزایش سرعت تردد پرسنل و تشویق پرسنل به نظم و حضور به موقع
عدم امکان تقلب و امکان مشاهده آنی تردد توسط واحد مدیریت
کاهش هزینه تعمیرات و خدمات دستگاه‌های حضور و غیاب شرکت‌های مختلف
استفاده از کارتابل اداری (حضور و غیاب احکام پرسنلی)
امکان اعمال قوانین خدمات کشوری

دارای تقویم فارسی با تعطیلات رسمی در سال جاری


ثبت اطلاعات پرسنل


تعریف چارت سازمانی


مشاهده ورود و خروج و اصلاح اطلاعات


ثبت مرخصی‌ها و مأموریت‌ها


معرفی کارکنان به شیفت


گزارش کارکرد جزئی


گزارش کارکرد کلی


مانده مرخصی


سیستم پرسنلی


امکان تغییر پارامترهای کلی سیستم جهت هر دوره کارکرد


امکان دیدن آخرین زمان و تاریخ تخلیه اطلاعات


امکان تعریف سقف مرخصی استعلاجی جهت هر دوره کارکرد


امکان نمایش دستگاهی که از آن جهت ثبت تردد در گزارش استفاده شده


امکان انجام تنظیمات جزئی برای قوانین مرخصی و ماموریت


انواع گزارشات شامل : جزئی، کلی، مانده مرخصی، حاضرین و غایبین


طراحی گزارشات متنوع بر حسب نیاز مدیران واحد‌های مختلف


تعریف دستگاه‌ها به تعداد نامحدود


امکان تخلیه اطلاعات از طریق شبکه


پشتیبان گیری


امکان اعمال ضریب در گزارش‌ها


دارای خروجی HTML , EXCEL , Text , Access


قابلیت افزودن ماژول Real Time به صورت جداگانه (امکان مانیتور لحظه به لحظه ورود و خروج پرسنل)


شیفت‌های تحت پوشش : عادی، شب، چرخشی منظم، موظفی ، تعریف ایام ماه رمضان، بیمارستانی قوانین کارکرد (مرخصی، ماموریت)


افراد تحت پوشش 50 نفر


کاربران تحت شبکه نامحدود


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

با نرم افزار مدیریت پرسنل ماداکتو می‌توانید با دقت بالا رفت آمد کارمندان را مدیریت کنید، همچنین کليه عمليات مربوط به ورود و خروج کارکنان شامل مرخصي‌ها، مأموريت‌ها، اضافه ‌کاري‌، شيفت‌ها، تقويم ‌کاري و کارکرد پرسنل ثبت می‌شوند و قابل بازيابي است. وجود سامانه حضورغیاب در هر سازمانی با ایجاد امکان ثبت و محاسبه کلیه موارد مرتبط به عناوین کارکرد، کاهش زمان تهیه گزارشات کارکرد و افزایش دقت و قابلیت اطمینان به محاسبات انجام شده برای کارگران، کارمندان و کار فرمایان بسیار کارآمد و الزامی می‌باشد. یکی از مزایای اتوماسیون حضور و غیاب ماداکتو این است که می‌تواند با سیستم پرسنلی‌، مالی، حقوق دستمزد و منابع انسانی مرتبط شود و مشخصات پرسنل را دریافت کند و همچنین خلاصه کارکرد ماهانه را در اختیار انواع سیستم حقوق و دستمزد بگذارد. با توجه به اینکه نرم افزار مدیریت کارکنان ماداکتو بصورت آنلاین است، می‌توانید امکان مشاهده تردد را از هر جایی برای پرسنل خود فراهم کنید.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد

اهمیت تجربه کاربری

در طراحی محصولات نرم‌افزاری ماداکتو تلاش کرده‌ایم تجربه کاربری خوشایندی برای شما ایجاد کنیم. طراحی زیبا و دسترسی ساده و سریع به امکاات نرم افزار در مرکز تلاش‌های همکاران ما در واحد تولید نرم افزار

تسهیل فرآیندهای سازمان

نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای ماداکتو به سازمان‌های و کسب‌وکارها کمک می‌کند، فرآیندهای اداری خود را به بهینهترین شیوه ممکن اجرا کنند و بهره‌وری را در سازمان خود بالا ببرند.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ