نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time5)

نرم افزار حضور و غیاب (MD-Time5)

سیستم حضور و غیاب (ساعت حضور غیاب)، شامل سخت افزار و نرم افزاری است که برای ثبت ورود و خروج کلیه شاغلین در یک محیط کاری به کار می‌رود تا علاوه بر ایجاد نظم در شرکت یا سازمان، با توجه به کارکرد هر یک از پرسنل، مدیران بتوانند حقوق و دستمزد پرداخت کنند.

  • پایگاه داده SQL Server
  • زبان برنامه نویسی C# .NET
  • رابط کاربری وب
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ Technical Specifications Brochure


یکپارچه سازی کلیه سخت افزارها و امکان تجمیع اطلاعات و لینک نرم افزار
ارائه خدمات توسط واحد پشتیبانی ماداکتو
عدم نیاز به هزینه مجدد جهت تعویض دستگاه‌ها حداقل تا بیست سال آینده
افزایش سرعت تردد پرسنل و تشویق پرسنل به نظم و حضور به موقع
عدم امکان تقلب و امکان مشاهده آنی تردد توسط واحد مدیریت
کاهش هزینه تعمیرات و خدمات دستگاه‌های حضور و غیاب شرکت‌های مختلف
استفاده از کارتابل اداری (حضور و غیاب احکام پرسنلی)
امکان اعمال قوانین خدمات کشوری

دارای تقویم فارسی با تعطیلات رسمی در سال جاری


ثبت اطلاعات پرسنل


تعریف چارت سازمانی


مشاهده ورود و خروج و اصلاح اطلاعات


ثبت مرخصی‌ها و مأموریت‌ها (کارت، کلمه عبور، کلید تابعی)


قابلیت افزایش و کاهش مرخصی بصورت انتخابی


معرفی کارکنان به گروه‌های کاری


دارای سیستم پرسنلی تنوع گزارشات پیشرفته : گزارش کارکرد جزئی (75 آیتم)، گزارش کارکرد کلی (48 آیتم)، گزارش مانده مرخصی، گزارش تردد‌های ناقص، گزارش تردد‌های تغییر یافته، گزارش اشکال یابی تردد گزارش حاضرین و غایبین ، گزارش روزهای کاری شیفت ، گزارش کاردکس مرخصی ، امکان تنظیم میزان کارکرد ماهانه هر پرسنل، گزارش گیری جداگانه از واحدهای مختلف سازمان یا کل واحدها، نمایش لوگوی سازمان در گزارش گیری


نمایش آخرین زمان تخلیه اطلاعات


نمایش آخرین زمان پشتیبان گیری


تنظیمات کلی سیستم بر اساس هر دوره کارکرد


تنظیم پارامترهای دوره ای برای استراحت، اضافه کار، مرخصی و مأموریت


امکان نمایش دستگاهی که از آن جهت ثبت تردد در گزارش استفاده شده


امکان انجام تنظیمات جزئی برای قوانین مرخصی و ماموریت


سطوح دسترسی جدا جهت هر کاربر


افزایش و کاهش مرخصی به یک واحد یا یک فرد


امکان ذخیره آخرین فعالیت کاربر در سیستم


امکان اعمال قوانین خدمات کشوری بر حسب نیاز


ساختار چند محیطی جهت کاربران مختلف


امکان اعمال ضریب در گزارش‌ها


طراحی گزارشات متنوع بر حسب نیاز مدیران واحد‌های مختلف (گزارش ساز)


امکان اعمال ضریب در گزارش‌ها


تعریف دستگاه‌ها به تعداد نامحدود


امکان تخلیه اطلاعات از طریق شبکه


پشتیبان گیری اتوماتیک


دارای سطوح دسترسی مختلف


امکان ثبت گروهی ورود و خروج


اعمال تردد انبوه


دارای خروجی HTML ، EXCEL ، Text ، Access ، XML


حقوق و دستمزد دارای ماژول Real Time امکان مانیتور لحظه به لحظه ورود و خروج پرسنل


امکان اعمال ضریب در گزارش‌ها


امکان اعمال ضریب در گزارش‌ها


شیفت‌های تحت پوشش: عادی، شب، چرخشی منظم، موظفی ، نوبت کاری ، ترددی ، تعریف ایام ماه رمضان تعداد نامحدود کاربران تحت شبکه


امکان log سیستم


افراد تحت پوش 200 نفر


کاربر تحت شبکه نامحدود می‌باشد


در صورت نیاز به کارتابل پرسنلی بر روی ورژن نرم افزار MD-TIME4 و MD-TIME5 شما می‌توانید این ماژول را خریداری نمائید. از طریق کارتابل امکانات زیر برای شما فراهم خواهد شد. ارسال درخواست مرخصی و ماموریت و اصلاح اطلاعات تردد هر شخص به صورت جداگانه به مقام بالاتر (بر اساس چارت سازمان) امکان مشاهده ترددها


ماموریت‌ها و مرخصی‌های ثبت شده


امکان اعطای نیابت کارتابل در ماژول کارتابل وجود دارد.


داشبورد مدیریتی


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

نرم افزار حضورغیاب MD-Time 5 ماداکتو بر اساس آخرین فناوری روز دنیا، ساعات تردد افراد را ثبت می‌نمایند و با ارتباط نرم افزار با دستگاه حضورغیاب یا گیت کنترل تردد ماداکتو کلیه محاسبات صورت می‌پذیرد و مدیران کلیه زمان‌های تردد، ماموریت، مرخصی، اضافه کار، کسر کار را کنترل کرده و در پایان هر ماه گزارش کاملی از وقایع طول ماه برای هر یک از پرسنل را به صورت مجزا و یا کلی در اختیار دارند.در کسب و کارهایی مثل استارتاپ‌ها یا شرکت­‌های پویا که فضای منعطف ­تری دارند، ساعات کاری می­‌تواند شناور محسوب شود، کارمندان هم می‌توانند در زمان‌های مختلف، ساعات کاری خود را پر کنند. برای چنین شغلی، راحت ­ترین روش حضور و غیاب، به روزترین آن‌ها است.از طرف دیگر، کسب و کاری که به کارمندان خود اجازه­‌ی ریموت یا دورکاری می‌­دهد، روش­‌های مختلفی برای نظارت بر نحوه ی کار نیروهای خود دارند. یکی از این روش‌ها، استفاده از نرم افزار حضور و غیاب تحت وب ماداکتو است تا مدیران از کار کرد کارمندان خود، اطمینان حاصل کنند.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد

اهمیت تجربه کاربری

در طراحی محصولات نرم‌افزاری ماداکتو تلاش کرده‌ایم تجربه کاربری خوشایندی برای شما ایجاد کنیم. طراحی زیبا و دسترسی ساده و سریع به امکاات نرم افزار در مرکز تلاش‌های همکاران ما در واحد تولید نرم افزار

تسهیل فرآیندهای سازمان

نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای ماداکتو به سازمان‌های و کسب‌وکارها کمک می‌کند، فرآیندهای اداری خود را به بهینهترین شیوه ممکن اجرا کنند و بهره‌وری را در سازمان خود بالا ببرند.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ