۲۲/۱۱/۱۴۰۰
حضور شرکت ماداکتو در نمایشگاه صنعت نفت اهواز
17 تا 21 بهمن ماه امسال شرکت ماداکتو در نمایشگاه صنعت نفت اهواز به ارائه دستاوردهای خود در حوزه امنیت […]
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
۱۹/۱۰/۱۴۰۰
حضور شرکت ماداکتو در نمایشگاه امنیت و حراست صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
شرکت ماداکتو در سومین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات، ارتباطات، امنیت و حراست صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران حضور داشت. […]
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ