اتوماسیون تغذیه سامانه هوشمند

اتوماسیون تغذیه سامانه هوشمند

با استفاده از این نرم افزار در بسیاري ازهزینه‌هاي مربوط به سلف از جمله هزینه‌هاي سخت افزاري دستگاه رزرو غذا هزینه نیروي انسانی و ...کاهش یافته و مدیریت سلف سرویس و کنترل امور پرسنلی و دانشجویی آسانتر می‌گردد و نهایتا باعث افزایش رضایتمندي کارکنان، دانشجویان، کارگران می‌گردد.

  • پایگاه داده SQL SERVER
  • زبان برنامه نویسی C# .NET
  • رابط کاربری ویندوز و وب
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ Technical Specifications Brochure


استفاده بهینه از نیروي انسانی
جلوگیري از سوء استفاده افراد غیرمسئول در سلف سرویس
دقت در آمار طبخ غذا (آمار دقیق)
جلوگیري ازجابجایی پول نقد
جلوگیری از مراجعات غیر ضروري دانشجویان
جلوگیری از پخت غذاي مازاد باتوجه به دسترسی به آمار دقیق
عدم نیاز به صدور و چاپ ژتون
قابلیت رزرو غذا به صورت اینترنتی و جلوگیري از اتلاف وقت پرسنل و دانشجویان
مدیریت موثرتر سلف سرویس با توجه به ارائه آمار غذایی و آنالیز غذایی
یکپارچگی با سیستم حضور و غیاب
عدم نیاز کمتر به دستگاه‌های سخت افزاری رزرو غذا و در نتیجه عدم نیاز به پشتیبانی و کاهش هزینه
قابلیت مدیریت سیستم اتوماسیون غذا
امکان صدور کارت عضوها و قابلیت شارژ ریالی کارت
امکان کنترل اعتبار کارت‌ها (کارت‌های غیرمجاز و صنعتی)
امکان خرید غذا و دسر روزانه به قیمت آزاد و ثبت در سیستم به همراه قابلیت چاپ قبض

اعلام کل وضعیت‌های سیستم بصورت بلادرنگ به اپراتور


طراحی پنجره‌ها و فرم‌ها به گونه ای است که کل عملکرد سیستم در یک نگاه قابل بررسی است


سطوح مختلف دسترسی کاربران سیستم


امنیت بالاي سیستم از جهات مختلف


بانک اطلاعاتی بر پایه SQL با قابلیت شبکه بین چند کامپیوتر


تحت ویندوز (فقط تحویل غذا)


امکان ارتباط با سایر برنامه‌هاي شرکت


امکان کار تحت شبکه محلی و شبکه اینترنت


گزارشات متنوع از عملکرد سیستم، افراد و اپراتور


قابلیت رزرو غذا از طریق اینترنت


امکان تعریف بینهایت سلف و رستورات و سالن غذاخوری


تعریف انواع گروه‌های کاری و اختصاص کاربر به گروه‌های کاری


امکان پشتیبان گیری از اطلاعات نرم افزار به صورت اتوماتیک


امکان ثبت اخبار جهت نمایش و اطلاع رسانی به پرسنل


تعریف انواع وعده‌های غذایی


امکان مسدود / محدود کردن عملیات فروش برای افراد


امکان رزرو غذا در سلف دلخواه و تحویل در همان سلف


امکان تعیین سقف اعتبار و بدهکاری پرسنل


اعطای اعتبار به کاربران و پرسنل (دستی و اینترنتی)


تسویه حساب به همراه قابلیت چاپ رسید


قابلیت تعیین وضعیت (بدهکار و بستانکاری) کاربران و پرسنل


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

نرم افزار رزرو غذا | نرم افزار سلف سرویس و اتوماسیون تغذیه ماداکتو قابلیت پشتیبانی از انواع سلف کارمندي، سلف بیمارستان‌ها و سلف کارخانجات صنعتی، سلف شرکت‌هاي نفت، گاز، پتروشیمی، سلف دانشگاه‌ها رادارد. اتوماسیون تغذیه | سلف سرویس و رستوران در بسیاري از سازمان‌ها و دانشگاه‌ها و ادارات و کارخانجات و بیمارستان‌ها به دلیل ساعات کار زیاد و قرار گرفتن وعده‌هاي غذایی در بین شیفت‌هاي کاري پرسنل و ساعات کلاسی دانشجویان زمان و هزینه بسیاري را جهت عملیات رزرو غذا، تهیه و طبخ و تحویل غذا به پرسنل و دانشجویان را صرف نمایند. با استفاده از این نرم افزار در بسیاري ازهزینه‌هاي مربوط به سلف از جمله هزینه‌هاي سخت افزاري دستگاه رزرو غذا هزینه نیروي انسانی و ...کاهش یافته و مدیریت سلف سرویس و کنترل امور پرسنلی و دانشجویی آسانتر می‌گردد و نهایتا باعث افزایش رضایتمندي کارکنان، دانشجویان، کارگران می گردد.با توجه به تحت وب بودن نرم افزار سلف سرویس ماداکتو قابلیت رزور و غذا به صورت اینترنتی و یا شبکه داخلی بتوانند غذاي مورد دلخواه خود را رزرو نمایند و نیاز به ترك محل کار خود نداشته باشند.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﺌﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد

اهمیت تجربه کاربری

در طراحی محصولات نرم‌افزاری ماداکتو تلاش کرده‌ایم تجربه کاربری خوشایندی برای شما ایجاد کنیم. طراحی زیبا و دسترسی ساده و سریع به امکاات نرم افزار در مرکز تلاش‌های همکاران ما در واحد تولید نرم افزار

تسهیل فرآیندهای سازمان

نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای ماداکتو به سازمان‌های و کسب‌وکارها کمک می‌کند، فرآیندهای اداری خود را به بهینهترین شیوه ممکن اجرا کنند و بهره‌وری را در سازمان خود بالا ببرند.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ