راهکارهای ماداکتو برای باشگاه‌ها و مراکز ورزشی

تردد افراد به باشگاه‌ها و مراکز ورزشی نیاز به مدیریت ویژه‌ای دارد. بزرگی و امکانات باشگاه و مرکز ورزشی، میزان تردد آن را مشخص می‌کند. افرادی که به این مراکز رفت و آمد دارند ممکن است شرایط مختلف عضویت برای استفاده از امکانات باشگاه را داشته باشند و کنترل هر روزه و لحظه‌ای آنها کار سختی خواهد بود. همچنین که حضور یک ناظر همیشگی برای مراجعان خوشایند نیست. به همین دلیل مراجعان و کارکنان این محل‌ها می‌توانند از بدو ورود تا زمان خروج از راهکارهای شرکت ماداکتو کمک بگیرند. این راهکارها عبارتند از: گیت‌های ورودی خودرویی و نفررو، دستگاه حضور و غیاب ، دستبند و تگ مخصوص، قفل‌های الکترونیکی و دستگیره‌های الکترونیکی و نرم افزارهای کنترل تردد و دسترسی و…

راهکارهای قابل استفاده شرکت ماداکتو در باشگاه‌ها و مراکز ورزشی

به کمک سیستم هوشمند تردد باشگاهی ، برنامه حضور و میزان دسترسی هر فرد برای استفاده از امکانات باشگاه و مرکز ورزشی مشخص و برای سیستم‌های کنترل دسترسی و تردد تعریف می‌شود. در نتیجه نیازی به حضور ناظر نیست. تا زمانی که فرد اجازه داشته باشد می‌تواند از طریق گیت خودرویی یا نفررو وارد فضای باشگاهی شود. شناساگرهای دستگاه حضور و غیاب چهره، اثر انگشت، کارت، تگ یا رمز را تشخیص می‌دهند. برای دسترسی به کمدها یا امکانات دیگر که قفل یا دستگیره الکترونیک یا تجهیزات سیستم RFID داشته باشند هم می‌توان دسترسی‌ها را به کمک نرم افزار یکپارچه تعریف کرد. اتوماسیون‌های مختلف مثل اتوماسیون باشگاهی ، کنترل تردد و حضور و غیاب، اتوماسیون آنلاین کمد و امکانات شخصی سازی بر اساس نیاز هر فرد و مجموعه، کمک می‌کند تا مدیریت، استفاده و نظارت مراکز ورزشی و باشگاه‌ها ساده و دقیق‌تر باشد.

فرآیند استفاده از راهکارها

اگر افراد با خودرو وارد باشگاه یا مرکز ورزشی شوند راهبندهای پارکینگی و انواع شناساگرها مثل آنتن UHF و دستگاه تگ خوان و کارت خوان، مجوز ورود را صادر و زمان ورود را نیز ثبت می‌کنند. افراد بدون خودرو، در ابتدا از دستگاه‌های حضور و غیابی که شناساگر چهره، اثر انگشت، رمز، کارت و… دارند مجوز ورود دریافت می‌کنند. سپس می‌توانند از گیت‌های ورودی نفر‌رو برای وارد شدن به مجموعه یا هر سالن و محوطه جدا استفاده کنند. برای ورزشکارانی که تجهیزات بزرگ مثل دوچرخه همراه دارند یا با ویلچر وارد می‌شوند هم گیت‌های سوئینگ مفید خواهد بود. کمدهایی که قفل الکترونیک دارند و با نرم افزار مخصوص باشگاهی کنترل می‌شوند را می‌توان از قبل رزرو کرد. برای استفاده از سالن‌های مختلف هم با توجه به سیاستی که مدیران این مراکز برای استفاده تنظیم می‌کنند می‌توان از انواع دستگاه‌های احراز هویت یا کارت‌های مهمان و دستبند و … استفاده کرد تا تنها افراد دارای مجوز بتوانند از این مکان‌ها استفاده کنند.

خواسته‌های صاحبان باشگاه‌ها و مراکز ورزشی

  • بهینه‌سازی روش و راحتی اعضا در استفاده از باشگاه و مراکز ورزشی.

  • حذف نیروی انسانی اضافه.

  • برقراری نظم و انضباط در تردد افراد.

  • امکان نظارت آنی و گزارش‌گیری سریع.

  • جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز.