اتوماسیون مدیریت پارکینگ

ویژگی‌ها

  • می‌توان کنترل ورود به پارکینگ هنگام خروج و بالعکس را کنترل نمود
  • قابلیت بازکردن راهبند پارکینگ به صورت نرم افزاری
  • ثبت دستی اطلاعات
  • ثبت کلیه عملیات کاربران
  • نمایش مبلغ بر روی نمایشگر یا چاپگر
  • قابلیت نصب دوربین برای ثبت تصاویر خودروها
  • امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربران نرم افزار
  • گزارشات متنوع مالی بر اساس کاربر و یا زمان