اتوماسیون کنترل دسترسی تحت ویندور آنلاین MD-Access

ویژگی‌ها

 • امکان گزارش گیری از کلیه ورود و خروج‌ها در بازه‌های زمانی مشخص | اجازه ورود ، X تعداد از افراد گروه
 •  امکان ایجاد محدودیت تردد افراد یک گروه به تعداد مشخص در یک روز، به این معنی که در یک روز X بار
 • ورود به داخل سالن داده نشود. اُمین شخص از گروه N+1
 • امکان تعریف بازه زمانی روزانه و هفته ای برای تردد افراد (مثلا از ساعت ۸ الی ۲۱ فقط روزهای زوج)
 • امکان تعریف بازه‌های زمانی متفاوت برای گروه‌های مختلف
 • امکان تعریف مدت اعتبار در نرم افزار، برای هر فرد و هر گروه، مثلا ۱ ماهه، ۱ ساله و ( بصورتی که بعد از تاریخی معین اثر انگشت فرد بصورت اتومات از روی دستگاه شماره ۲ حذف یا غیرفعال گردد.
 • امکان غیرفعال کردن اثر انگشت یک گروه یا فرد از طریق نرم افزار، بدون نیاز به حذف دستی آن‌ها در دستگاه‌ها
 • امکان حذف یک یا چند گروه، و یک یا چند فرد از نرم افزار و پیرو آن، امکان انتقال اصلاح ایجاد شده به
 • دستگاه شماره ۲ بدون نیاز به حذف آن‌ها در دستگاه شماره ۱
 • امکان خارج کردن یک یا چند فرد از یک گروه و پیرو آن، امکان انتقال اصلاح ایجاد شده به دستگاه شماره ۲ بصورتی که اگر فرد عضو هیچ گروهی نباشد، اجازه ورود نداشته باشد.
 • امکان انتقال یک یا چند فرد از گروه