اتوماسیون تغذیه سامانه هوشمند

ویژگی‌ها

 • استفاده بهینه از نیروي انسانی
 • جلوگیري از سوء استفاده افراد غیرمسئول در سلف سرویس
 • دقت در آمار طبخ غذا (آمار دقیق)
 • جلوگیري ازجابجایی پول نقد
 • جلوگیری از مراجعات غیر ضروري دانشجویان
 • جلوگیری از پخت غذاي مازاد باتوجه به دسترسی به آمار دقیق
 • عدم نیاز به صدور و چاپ ژتون
 • قابلیت رزرو غذا به صورت اینترنتی و جلوگیري از اتلاف وقت پرسنل و دانشجویان
 •  مدیریت موثرتر سلف سرویس با توجه به ارائه آمار غذایی و آنالیز غذایی
 • یکپارچگی با سیستم حضور و غیاب
 • عدم نیاز کمتر به دستگاه‌های سخت افزاری رزرو غذا و در نتیجه عدم نیاز به پشتیبانی و کاهش هزینه
 • قابلیت مدیریت سیستم اتوماسیون غذا
 • امکان صدور کارت عضوها و قابلیت شارژ ریالی کارت
 • امکان کنترل اعتبار کارت‌ها (کارت‌های غیرمجاز و صنعتی)
 • امکان خرید غذا و دسر روزانه به قیمت آزاد و ثبت در سیستم به همراه قابلیت چاپ قبض