اتوماسیون جامع کنترل تردد MD-Access

ویژگی‌ها

 • امکان تعریف محدوده زمانی مختلف جهت مجوز تردد هر یک از افراد
 • امکان تنظیم ساعت و تاریخ و روز دستگاه از طریق نرم افزار
 • امکان خواندن اطلاعات ذخیره شده در هر دستگاه
 • امکان خواندن اطلاعات بصورت بلادرنگ از هر دستگاه
 • امکان دیدن چند نفر آخر همراه با ساعت و تاریخ
 • امکان ذخیره خطاهای پرسنل هنگام استفاده از نرم افزار
 • امکان تنظیم مدت زمان بازماندن درب
 • امکان باز کردن درب از طریق نرم افزار
 • امکان تعریف رمز برای پرسنل
 • امکان تنظیم باز شدن درب با اثرانگشت، کارت و یا رمز
 • امکان انتصاب محدودیت‌های تردد یک شخص به اشخاص دیگر در همان گروه و یا تمام افراد
 • تعریف پرسنل مجاز و زمان بندی تردد آن‌ها
 • حذف یا اضافه کردن ریدر به سیستم و تنظیم پارامترهای آن
 • امکان تعریف Zone
 • گروه بندی پرسنل و تعریف نحوه ترددهای مجاز از نظر محدوده ورودی و زمان بندی برای هر گروه
 • امکان گزارش گیری Zone ها بر اساس اشخاص ، زمان‌ها
 • مدیریت کامل تردد افراد مهمان از نظر محل و زمان توسط سیستم
 • نمایش وضعیت عملکرد درب‌ها