نرم افزار مدیریت صندوق امانات

ویژگی‌ها

  • ثبت و نگهداری نمونه چهره و اثر انگشت اعضا
  • مدیریت ورود و خروج اشخاص به صندوق امانات
  • چاپ فرم درخواست مجوز ورود به صندوق امانات
  • ثبت دقیق زمان ورود و خروج به صندوق امانات
  • ارائه گزارش از زمان مراجعات و مدت حضورهر شخص
  • احراز هویت اشخاص با استفاده از تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت هوشمند
  • ارتباط سریع و آنلاین با دستگاه کنترل تردد