معرفی شرکت دانش بنیان ماداکتو

۱۴۰۲-۶-۳۰ ۲۰:۱۵:۱۳ +۰۰:۰۰۱۹ام شهریور, ۱۴۰۲|اخبار|

معرفی شرکت دانش بنیان ماداکتو در برنامه بر بنیان دانش از شبکه خبر پخش بخش دوم مستند در مسیر توسعه انواع دستگاه کنترل تردد و دسترسی در ایران توسط شرکت دانش بنیان ماداکتو تولید می‌شود. هوشمندی مدیران، دانش علمی مهندسان و پشتکار کارکنان شرکت، صنعت تولید دستگاه‌ کنترل دسترسی کشور را به خودکفایی