انتخاب دستگاه حضور و غیاب

۱۴۰۲-۶-۳۰ ۲۰:۱۳:۱۶ +۰۰:۰۰۲۰ام شهریور, ۱۴۰۲|دستگاه حضور و غیاب, راهکارهای ماداکتو, وبلاگ ماداکتو|

برای انتخاب دستگاه حضور و غیاب باید به چه نکاتی توجه داشت؟ تصور کنید در محلی کار می‌کنید یا کارمندانی دارید که در پایان هر ماه برای محاسبه حقوق و دستمزد باید به دفاتر ثبت ورود و خروج مراجعه کرد و پس از محاسبات طولانی، دستمزدها پرداخت شود. در این میان محاسبات انسانی خالی